Епизода 4 – ЕУ фондови

Често слушаме за ЕУ фондови и дека истите ќе се зголемат со пристапот на нашата земја кон Европската Унија. Како може да пристапите кон ЕУ фондовите? Кои се условите? Што е се потребно за да користат средства од фодновите на ЕУ? Одговор на овие прашања ќе слушнете директно од Мевмет Џемајловски, првиот човек доби средства од ИПАРД програмата на ЕУ и ја отвори фабриката Подгорка во Струшкиот регион.

🖥️ Линкови за понатамошно читање на темата ЕУ Фондови: