Епизода 10 – Лобирање

Лобирање или интерес? Нашата земја има закон за Лобирање. Што тој наложува и дозволува? Дали лобирањето секогаш е со добра цел или за интерес на поединечна група? Оваа тема ја разговараме низ призмата на архитектурата, заедно со Сара Симоска.

🖥️ Линкови за понатамошно читање на темата Лобирање: