Епизода 09 – Фундаментални права

Човекови права или фундаментални права. Кои се основите човекови права? Како тие се остваруваат и кој треба да ги оствари? Која држава е позитивен пример каде почитувањето на основните човекови права е на високо ниво? Каде е нашата земја на листата? За сите овие прашања разговаравме со Блажен Малевски, активист за човекови права.

🖥️ Линкови за понатамошно читање на темата Фундаментални права: