Епизода 06 – Земјоделство

Земјоделството е еден од приоритетите во внатрешната политика на ЕУ. Што е потребно за да се приближиме кон позитивните примери во земјоделстовото во регионот или земјите членки на ЕУ? Каков е реално нашиот статус во земјоделството? Разговараме со Билјана Петровска Митревска од Националната Федерација на Фармери.

🖥️ Линкови за понатамошно читање на темата Земјоделство: