Епизода 03 – Мали и средни бизниси

Малите и средни бизниси креираат работни места, и се подеднакво важни колку и големите корпорации. Кои се условите за започнување на бизнис во нашата земја? Дали има препреки за соработка со комапнии од други држави, или можеби континенти? Разговараме со Никола Јордановски, еден од основачите на компанијата UpShift.

🖥️ Линкови за понатамошно читање на темата Мали и средни бизниси: