Никола Јордановски

Никола Јордановски е ко-основач на „UpShift“, технолошка компанија за дигитален пазар на труд. Платформата Upshift им овозможува на деловните субјекти да користат иновативни методи на распределба за работата, се со цел да се осигури дека ангажираните лице секогаш ги задоволуваат нивните потреби и дека можат да пристапат кон поголем пазар на работна сила.
Никола е одговорен за управување со тимот на програмери и дизајнери на “Upshift”. Тој го надгледува имплементирањето на стратегијата на фирмата и структурата, и директно учествува во кодирање.