Мевмет Џемајловски

Мевмет Џемајловски е сопственик на компанијата „Подгорка“, првата фабрика во нашата земја, отворена и поддржана од ИПАРД фондови. Фабриката има производство, преработка, сечење и пакување на месо според најсовремени стандарди. Во моментот во фабриката има повеќе од 50 вработени.