Лура Положани

Лура Положани е Магистер по Европски Студии. Таа има богато образовно портфолио започнувајќи од Malmo University, University of Geneva и PhD во University of Graz. Покрај своето академско работно искуство како асистент и истражувач, нејзиното портфолио вклучува бројни консултантски позиции како: консултант во Секретаријатот за европски прашања на Република Македонија, советник на Премиерот за соработка со меѓународни организации во Владата на РНМ. Нејзината сегашна позиција е Assistant External Engagement Officer at UNHCR, во UN Refugee Agency.