Блажен Малески

Блажен Малески дипломирал политички науки на Универзитетот во Скопје. Две години беше претседател на Националниот младински совет на Република Северна Македонија. Во моментот е ангажиран како истражувач во организација Реактор. Тој е добро познат по своите иницијативи и активности во областа на правата на младите и родовата еднаквост.