Астрит Реџепи

Астрит Реџепи магистрирал во областа на дипломатијата и меѓународните односи. Покрај формалното образование, тој има прекумерно портфолио во неформалното образование. Тоа го води до долгогодишно работно искуство во меѓународни организации за деца, млади и образование, како што е фондацијата Песталоци. Од 2009 година, Астрит е координатор на програмата за високо образование на Националната агенција за европско образование и мобилност.